Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın güvenliği eğitimi; yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konularında beceri elde edilmesini sağlayan bir eğitim türüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında her iş yeri; yangınla mücadele için gerekli ekipmanları ve bu konuda deneyimli kişileri bünyesinde bulundurmak zorundadır.

Ayrıca kanunda belirtilen sıklıkla yangın tatbikatları yapılmalı, çalışanlar ve yöneticiler yangınla mücadele konusunda bilinçlendirilmelidir. Yangın güvenliği eğitimi ile katılımcılar, sektörlere özgü yangın riskleri hakkında bilgi sahibi olur. Bunun yanı sıra yangınla mücadele ekipmanlarını nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını öğrenir. Olası bir durumda yangınla mücadeleyi etkili bir şekilde sürdürür.

Yangın eğitimi, temel ve genel olmak üzere iki kategori üzerinden değerlendirilir. Verilen eğitimlerin süresi birbirinden farklıdır. Temel eğitimin süresi toplamda 8 saattir. Bu eğitim, acil durum planı kapsamında ekipte bulunacak destek elemanlarına verilerek bu kişilerin yangınla mücadele konusunda kendilerini yetiştirmesini olanaklı kılar.

Genel yangın eğitimi, bir iş yerinde çalışan mavi ve beyaz yakaların tamamına verilir. Her iki kategoride de verilen eğitim sonrasında sınav yapılır. Sınavda istenilen puanı alan kişilere sertifikaları verilir. Yangın eğitimi oldukça kapsamlıdır ve farklı işlem basamaklarını bünyesinde barındırır. Dolayısıyla eğitimi verecek kişilerin deneyim sahibi olması çok önemlidir.

Yangın Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği, yapı türlerinin tamamında yangın riskinin en aza indirilmesi ve yangın sonrasında oluşabilecek hasarların giderilmesini kapsayan bir yönetmeliktir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işveren ve çalışanların yangınla mücadelede yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklara dair açıklama mevcuttur. Yönetmeliğe uygun hareket etmeyen işverenler için cezai yükümlülükler bulunur.

İlgili yönetmeliğe göre sınıf belirlenmeksizin her iş yerinde yangınla mücadeleyi mümkün kılan ekipmanlar bulunmalıdır. Bunun yanı sıra yangın esnasında müdahale ve kurtarma çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmelidir. İş yerlerinde bulunması gereken destek elemanları, iş yerinin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermekte olup gerekli destek eleman sayısını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az 1 çalışan destek elemanı olarak görevlendirilmelidir.
  • Tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde 40 çalışana kadar minimum 1 destek elemanı görevlendirilmelidir.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az 1 destek elemanı görevlendirilmelidir.

Yangın Güvenliği Eğitimi Nedir?

Yangın güvenliği eğitimi, ilgili yönetmelikte yer alan hususlara uygun şekilde katılımcılara yangınla mücadele, kurtarma çalışmaları, yangının risklerinin en aza indirilmesi gibi konularda verilen eğitimleri kapsayan bir kurs türüdür. Yangın eğitiminde süre, eğitimin kapsamına göre değişiklik gösterir. Eğitim süresine uygun olacak şekilde, daha önceden belirlenmiş konu başlıklarında eğitim verilir.

Eğitim, alanında uzman ve deneyim sahibi eğitmenler tarafından gerçekleştirilir. Yapılan sınavlar sonrasında başarı elde eden kişiler, sertifika almaya hak kazanır.

Yangın Güvenliği Eğitimi Hedefi

Çok özel konu başlıklarında verilen yangın güvenliği eğitimi hedefi oldukça kapsamlıdır. Eğitimler sonrasında katılımcılar, sektörlere özgü riskleri ön planda tutarak yönetmeliğe uygun şekilde değerlendirme yapma ve olası bir yangın durumunda gerekli müdahalelerde bulunma konusunda bilgi sahibi olur. Ayrıca olası bir yangının önceden önlenebilmesi için tedbir alma ve bu tedbirleri uygulama, yangın güvenliği eğitiminin hedefleri arasında yer alır.

Yangın Güvenliği Eğitim Kapsamı

Olası bir yangınla doğru, etkili ve profesyonel bir şekilde mücadele etmek; can ve mal kaybının engellenebilmesi adına önemlidir. Yangınla mücadele konusunda bilgi sahibi ve deneyimli kişiler, yangın durumunda gerekli adımları atarak yangının kontrol altına alınmasına destek olur. Yangın güvenliği eğitimi, tam da bu hususları kapsayan bir eğitim türüdür.

Eğitimin kapsamı oldukça geniştir. Eğitime dahil olan konu başlıkları genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Yangın Nedir?
  • Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Nedenleri, Oluşum Aşamaları
  • Bina Yangın Ekipleri ve Ekiplerin Yerine Getirmesi Gereken Görevler
  • Yangın Söndürme Cihazının Özellikleri
  • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanım Şekli
  • Acil Eylem Planları

Bu ve bunun gibi başlıkların her biri, yangın güvenliği eğitiminin kapsamını oluşturur. Dolayısıyla eğitime dahil olan birey, yangının ne olduğu ve nasıl önlenebileceği konusunda bilgi sahibi olur. Aynı zamanda yangın ekipmanlarını tanır, bu ekipmanların nasıl kullanılacağını öğrenir.

Yangın Tatbikatları Ne Sıklıkla Yapılır?

İş yerinde çalışanların ve yöneticilerin güvenliği için önemli bir konu olan yangın eğitiminin en önemli basamağı yangın tatbikatlarıdır. Olası bir yangın durumunda nasıl hareket edileceği, tatbikatlar sayesinde pekişir. Yangın güvenliği eğitimi ile ilgili birçok konu merak edilse de yangın tatbikatları, en fazla araştırılan konular arasında yer alır.

İlgili yönetmelik, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş güvenliği eğitimlerinin yılda bir tekrarlanmasını zorunlu tutar. Bu kapsamda, yangın tatbikatlarının da bu tür iş yerlerinde yılda bir olacak şekilde yapıldığını belirtmek mümkündür. Yapılan tatbikatlar sayesinde, katılımcıların edinmiş olduğu bilgileri sahada uygulamaları olanaklı hale gelir.

Yangın Güvenliği Eğitim Ücretleri

Tehlike sınıfı fark etmeksizin her iş yerinde olması gereken yangınla mücadele görevlileri, olası yangın durumunda koordineli bir şekilde çalışır. Bu durum, yangının çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmasını engeller. Bunun yanı sıra ilerleyen süreçlerde yangın oluşmaması adına gerekli önlemler de alınır. Bu ve bunun gibi adımları içeren yangın güvenliği eğitimi, iki farklı kategori üzerinden sunulduğu için fiyatlarda değişiklikler meydana gelir.

Profesyonel ve kurumsal çalışmalarda bulunan Başarım OSGB, çok özel fiyatlarla yangın güvenliği eğitimlerini sizlere sunuyor. Sektörde elde etmiş olduğu deneyimleri kullanan Başarım OSGB, her kurumun, yönetmeliğe göre yangına karşı gerekli tedbirleri almasını olanaklı kılıyor. Sizler de Başarım OSGB hizmetlerinden yararlanabilir, uzman desteğinden faydalanarak kurumunuzun olası bir yangın durumunda korunaklı bir alan haline gelmesini sağlayabilirsiniz.