İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu, hemen her türden sektörde işe giriş aşamasında talep edilen en önemli belgelerdendir. Günümüzde gelişen endüstri, beraberinde birçok tartışma konusunu da getirmiştir. Bunlar arasında en önemlisi iş ve işçi güvenliğidir. İş ve işçi güvenliğinin işveren nezdindeki ilk basamağı ise sağlık raporu ile başlar. Kurumların talep ettiği sağlık raporu, çoğunlukla yapılan işin koluna ve niteliklerine göre farklılık gösterir. Aynı zamanda işin tehlike durumu, belirleyici olan bir diğer etkendir. İş sınıfları çoğunlukla az tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde kategorize edilir. İşe başlangıç sürecinde alınacak olan sağlık raporunun nitelikleri de yapılan işin içerisinde bulunduğu sınıfa göre farklılık gösterecektir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenler için zorunlu tutulmuş olan, işe girecek olan kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığının kontrol edilmesi amacıyla uygulanan prosedürdür. Söz konusu iş alanında istihdam edilecek olan kişinin işin niteliklerine uygun olup olmadığı yine sağlık raporu ile denetlenebilir.

İşe alım sürecinde sağlık raporu, çoğunlukla ilgili kurumun hekimi tarafından verilir. Bununla birlikte bazı kurumlar işyeri hekimine sahip değildir. Bu tarz durumlarda ise sağlık raporunun kurumun işbirliği içerisinde olduğu güvenlik ve sağlık birimine bağlı hekim tarafından verilir. İş başvurusunda bulunanın ilgili rapora itiraz etme hakkı vardır. İtiraz hakkı, tam teşekkülü bir hastanede hakem heyetine başvuruda bulunularak kullanılabilir.

İş İçin Sağlık Raporu Neden Alınmalıdır?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla işe başlangıç aşamasında sağlık raporu, yasal olarak bir zorunluluktur. Aynı zamanda işçilerin haklarını koruyabilmeleri ve işverenin en uygun tercihte bulunduğundan emin olması adına sağlık raporu son derece önemlidir.

Ayrıca işe giriş aşamasında sağlık raporu, toplumsal sağlık açısından da kritik bir yere sahiptir. Dolayısıyla ilgili kanun ile yasal bir zorunluluk haline getirilen bu kural, toplumsal sağlığın korunmasını da sağlar. Son olarak 6331 sayılı kanunda yapılan değişiklikle sağlık raporunun alınmasına ilişkin süreç düzenlenmiştir.

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 2014 yılında yapılan son düzenleme ile birlikte sağlık raporları işe işyeri hekimleri tarafından düzenlenmelidir. İlgili kanun, işletmelere bir işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Bu noktada işyerlerine temel olarak işçilerin sağlığının korunması adına iki farklı misyon yüklenmiştir.

İşyerleri yapılan işin tehlike niteliklerine göre;

 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 • Periyodik Sağlık Raporu

Olmak üzere iki farklı rapor düzenlemekle mükellef tutulmuştur. İş başlangıcında talep edilen sağlık raporunun yanı sıra tehlike durumuna göre iş yerleri düzenli olarak yapılması gereken sağlık kontrollerinden de mükelleftir.

Düzenli, yani periyodik sağlık kontrolleri ve bunların raporlandırılması, iş sağlığı açısından hayati bir önem taşır. Periyodik olarak gerçekleştirilen sağlık kontrolleri ile işçilerin sağlık durumu ve işi yapabilme nitelikleri kontrol altına alınmıştır. Yine ilgili kanunun 15. maddesinde işverenlerin sorumlu oldukları alanlar açık bir şekilde belirtilmiştir.

6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İşverenlerin Yükümlülükleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenleri çeşitli alanlarda yükümlülüklere tabi tutmuştur. Bu yükümlülüklerden en önemlisi işletmelerin işyeri hekimine sahip olmasıdır. Bu doğrultuda ilgili kanunda belirtildiği üzere işyerleri bir OSGB işyeri hekimi bulundurma zorunluluğuna sahiptir. Aynı zamanda işyerleri işçi sağlığının takip edilmesi ve tetkik edilmesi adına da mükellef kılınmıştır.

İşe giriş sağlık raporu dışında 6331 sayılı kanunun 15. maddesinde işverenlerin işçi sağlığı korumak adına alması gereken tedbirler ve raporlandırma faaliyetleri belirlenmiştir. Buna göre işverenler:

 • İş başlangıcında,
 • İş akışının ya da iş niteliklerinin değiştirilmesinde,
 • Meslek hastalıkları veya iş kazası gibi olumsuzlukların tespit edilmesi halinde,
 • İlgili Bakanlık tarafından yapılan işin tehlike niteliklerine göre değişkenlik göstermek kaydıyla periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasında,

Mükellef durumundadır. Yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde işverenler, çalışanların sağlık muayenesini üstlenmekle yükümlüdür.

İşe Giriş Sağlık Raporunda Olması Gerekenler

İşe giriş sağlık raporu, mutlaka kapsamlı olarak düzenlenmeli ve gerekli tüm tetkikler yapılmalıdır. Söz konusu kanunu işçi ve işveren haklarını eşit düzeyde işin yapılma niteliklerine göre korur. Aynı zamanda tehlike oluşturabilecek durumları önlemek ve işçilerin güvenilir bir ortamda iş akışına dahil olduğundan emin olmak adına özel bir misyonu bünyesinde barındırır.

Dolayısıyla işe giriş sağlık raporunda olması gerekenler, yapılacak işin niteliklerinin ilgili yasada belirtilen tehlike düzeyine göre eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. 6331 sayılı kanunun 15. maddesinde belirtildiği üzere işe giriş sağlık raporunda olması gerekenler genel olarak şu şekildedir:

 • Gıda sektöründe ya da kreş veya yuva gibi alanlarda çalışacak olanlar için Portör Testi,
 • Aşılama Geçmişi ve Aşılar,
 • İdrar Tahlilleri,
 • Kan Tahlilileri,
 • SFT (Solunum Fonksiyonu Testi)
 • İşitme Testi,
 • Akciğer Grafisi ve Akciğer Filmi,

Bu testler ve tetkikler; işin tehlike niteliklerine veya işletmenin içerisinde bulunduğu sektörün gerekliliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Zorunlu mu?

İşe giriş sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında zorunlu kılınmıştır. İlgili kanunda 2014 yılında yapılan düzenleme ile birlikte belli şartları karşılayan işletmelere işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da getirilmiştir. Bu tarz işletmeler ve işverenler bir OSGB kuruluşundan destek alarak ilgili kanundaki yasal gereklilikleri yerine getirebilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Fiyatları

İşe giriş sağlık raporu fiyatları konusunda birçok belirleyici etken vardır. Bunlardan en önemlisi işletmenin faaliyet alanı ve sektörüdür. Başarım OSGB; profesyonel ve alanında uzman ekibiyle iş ve işçi sağlığında güvenilir, şeffaf ve dürüst hizmet politikalarıyla faaliyetler göstermektedir. Ekonomik ve bütçe dostu çözümlerimizden faydalanmak adına bizimle iletişime geçebilir ve OSGB alanında profesyonel desteye, dünya standartlarında hizmet kalitesiyle ulaşabilirsiniz.