İş Güvenliği Uzmanlık

İş güvenliği uzmanlık, iş yerlerinde çalışma koşulları nedeniyle oluşabilecek risk ve tehditlerin önüne geçebilmek amacıyla verilen hizmetler olarak tanımlanabilir. Geçmişten bugüne özellikle bazı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren iş yerleri, çalışma koşulları bakımından tehlikeli olmuştur. Bu durum, yapılan işlerden kaynaklı rahatsızlık ve sorunların oluşmasına neden olmuştur.

İş güvenliği, tam da bu noktada çok önemli hizmetler arasında yer arasında yer alır. İş sağlığı ve güvenliğinin bilimsel olarak ele alınmasının bir sonucu olan iş güvenliği, oluşabilecek tehlikelerin önlenebilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bütünü olarak değerlendirilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan ve işverenleri koruma altına alabilmek adına iş güvenliği noktasında çeşitli çalışmalar yapmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu çalışmaların bir sonucudur. İlgili kanuna göre çalışan sayısı ve tehlike grubuna bakılmaksızın iş yerleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti ya da iş güvenliği personeli çalıştırmak durumundadır. Aksi halde, kanunda belirtilen cezai yükümlülükler uygulanır.

Özel sektör ve kamu kurumları fark etmeksizin kanuna uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle iş güvenliğinden sorumlu işveren vekilleri, gerekli adımlar atmak durumundadır.

İş Güvenliği Nedir?

İş sağlığı, günümüzde olduğu kadar geçmişte de önemli kavramlardan bir tanesiydi. Çünkü bazı sektörler, oldukça tehlikeli sınıfına girdiğinden, sektör çalışanları çeşitli hastalıklarla ve sorunlarla baş başa kalmaktaydı. Bu durum günümüzde de devam etmekle birlikte artık Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, devlet güvencesi altındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, iş yerlerinin tamamı iş güvenliği personeline sahip olmak zorundadır. İş güvenliği, temel olarak iş güvenliği uzmanlarının çalışmaları ile sağlanır. İş güvenliği uzmanlarının yanı sıra işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri de işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamakla görevlidir.

İş güvenliği uzmanlık kapsamında değerlendirilen iş güvenliği; iş yerinde çalışanların güvenliği, yaşam kalitesi ve sağlığı ile ilgilenen bir birimdir. Hizmet kapsamında iş yerinde çeşitli denetimler yapılır. Güvenli ve sağlıklı iş ortamını teşvik edecek adımlar atılır.

Çalışma hayatında yer alan iş yerlerinin dahil oldukları sektörler farklı olduğundan, alınacak tedbirler de birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle sektöre yönelik analizler yapılması ve yapılan analizlere göre sistem belirlenmesi oldukça önemlidir.

İş Güvenliği Kapsamı

İş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi açısından oldukça önemli hususlardan bir tanesidir. İş kazaları, boyutu fark etmeksizin çalışanların sağlıkları açısından tehdit oluşturur. Meydana gelen iş kazalarının önemsenmesi, çok daha büyük sorunların önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

İş güvenliği, bu noktada devreye girer ve iş ortamının çalışanlar açısından sağlıklı ve riskleri minimalize edilmiş bir ortam haline gelmesini sağlar. İş güvenliği uzmanlık hizmeti, kapsamlı hizmet dallarından bir tanesidir. Hizmet kapsamında iş yerinde gerekli denetimler yapılarak ortamın çalışanlar için ne kadar güvenilir olduğu tespit edilir.

Çalışan sağlığını olumsuz etkileyecek yapılanmalar için rapor oluşturulur. Bu yapılanmaların değiştirilmesi adına talep oluşturulur. Ayrıca çalışanların moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek adımlar atılır. Bunun yanı sıra iş ve işçi arasındaki uyumu yakalamak da iş güvenliği uzmanlık hizmeti kapsamında yer alır.

İş Güvenliği Uzmanı Görev ve Sorumlulukları

Çalışma ortamında yangın, çökme ve iş kazası riski bulunan alanları tespit edip bu alanları ilgili birimlere bildiren; çalışan sağlığını gözeten iş güvenliği uzmanı oldukça geniş görev ve sorumluluklara sahiptir. İş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarına dair esaslar, ilgili kanunda açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanlarından, kanuna uygun faaliyette bulunması beklenir.

İş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarına dahil olan hususlar genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

  • İş yerinde bulunan ve faaliyette olan makine, alet başta olmak üzere ekipmanların tamamını inceler. Bu ekipmanların iş güvenliği açısından tehdit oluşturup oluşturmadığını belirler. Kişisel koruyucu donanım seçiminde ilgili birimlere rehberlik eder. Ayrıca iş yerinde meydana gelen iş kazalarının sebeplerinin araştırılması hususunda gerekli adımları atar. İş kazalarının tekrar etmemesi için alınması gereken önlemler hakkında işverene önerilerde bulunur.
  • İş yerinde yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarında yer alır. Belirlenen risklerin giderilebilmesi için atılması gereken adımlar ve alınacak önlemler hakkında araştırmada bulunur.
  • Yangın, iş kazası gibi riskler barındıran alanları tespit eder. Bu alanlarda alınacak önlemler hakkında işvereni bilgilendirir.
  • Doğal afet gibi konularda, acil plan uygulamalarının hazırlanmasına destek olur.
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirir.

Belirtilen hususların her biri, iş güvenliği uzmanlık kapsamında yer alır. Bir iş yerinde iş güvenliğinden sorumlu tek personel iş güvenliği uzmanı değildir. Fakat en büyük sorumluluk, iş güvenliği uzmanlarına düşer.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine dair maddelere ev sahipliği yapar. Bu yönetmeliğe göre, iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri şu şekildedir:

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışma süreleri çalışan başına ayda minimum 10 dakika olarak belirlenmiştir.
  • Bunun yanı sıra tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışma süreleri, çalışan başına ayda en az 20 dakikadır.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda ise çalışma sürelerinin çalışan başına ayda en az 40 dakika olduğunu belirtmek mümkündür.

İş Güvenliği Uzmanlık Fiyatları

İş güvenliği uzmanlık dalında profesyonel, yenilikçi ve kurumsal hizmet vermekte olan Başarım OSGB; iş yerlerinin çalışanlar için güvenli ve sağlıklı alanlar haline gelmesi için faaliyetlerine devam etmektedir. Alanında uzman bir ekip ile titiz çalışmalarda bulunan Başarım OSGB, çok özel fiyatlarla hizmet sunmaktadır. Sizler de hizmet ile ilgili bilgi alabilir, iş güvenliği adına uzman talebinde bulunabilirsiniz. Başarım OSGB, her geçen gün iş portföyünü geliştiren bir firmadır.