İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi, herhangi bir kaza ve yaralanma gibi durumlarda kişinin hayati tehlikeyi atlatıp sağlık kuruluşuna yönlendirmesini sağlayacak eğitimlerin verilmesi olarak tanımlanabilir. Eğitim kapsamında pratik ve teorik dersler bulunmakta olup bu derslerin her biri, katılımcının ilkyardımın ilkelerini öğrenmesini sağlar.

Acil müdahale gerektiren durumlarda önemli bir hal alan ilkyardım, doğru ve sistematik bir şekilde uygulanmalıdır. Yapılan hatalı uygulamalar, kişinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle eğitimin alanında uzman, deneyim sahibi ve bilgili eğitmenler tarafından verilmesi oldukça önemlidir.

29 Temmuz 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği, kurum ve kuruluşların tamamında ilkyardımcı bulunmasını zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla her kurumda ilkyardım eğitimini alarak bu alanda kendisini yetiştirmiş kişiler bulunmak durumundadır. Yönetmeliğe göre;

 • Az tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı bulunmalıdır.
 • Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulunmalıdır.
 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulunması zorunludur.

İlkyardım eğitimleri ile katılımcıların genel ilkyardım hakkında bilgi edinmesi ve acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğine yönelik kendisini geliştirmesi sağlanır.

İlk Yardım Eğitimi Nedir?

İlk yardım eğitimi, kapsamı ve detayları 29 Temmuz 2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan ve katılımcının ilkyardım konusunda bilgi edinmesini sağlayan bir eğitim türüdür. Doğal afet, yaralanma ve kaza gibi durumlar; acil müdahaleyi zorunlu kılmaktadır. Bu tür durumlarda, kişinin sağlık kurumuna götürüleceği zamana kadar, hastanın hayati tehlikeyi atlatması için acil müdahale gerekir. Yapılacak müdahale hastanın sağlığını etkileyeceği için ilkyardım konusunda eğitimli ve bilgili kişilerin müdahalede bulunması oldukça önemlidir.

İlkyardım eğitiminin kapsamını doğrudan etkileyen ilkyardımın amaçları, eğitim kapsamının yanı sıra eğitim süresi gibi hususları da belirler. İlkyardımın amaçlarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 • Kişinin can güvenliğini korumak
 • Kişinin çok daha kolay iyileşmesine katkıda bulunmak
 • Kişinin yaşamsal fonksiyonlarının durmasını engellemek
 • Kişinin sağlık durumunun daha kötüye gitmesini engellemek
 • Acil servis gelene kadar kişinin hayatta kalmasını mümkün kılmak

Belirtilen amaçlara göre hazırlanan ilkyardım eğitim programı oldukça kapsamlı bir eğitim olarak bilinir. Ayrıca pratik ve teorik olmak üzere iki farklı eğitim programını bünyesinde barındırır.

İlk Yardım Eğitimi Kapsamı

İlkyardım eğitiminin kapsamını, eğitimin süresi belirler. Buna göre 40 saatlik Standart İlk Yardım Eğitimi ile 16 saatlik Temel İlk Yardım Eğitimi farklılık gösterir. Her iki eğitim sonrasında da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılır. Sınavı başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılara ise sertifikaları verilir.

Standart İlk Yardım Eğitimi

Standart ilkyardım eğitiminin süresi 40 saattir. Bu ise 5 güne tekabül eder. Belirlenen konu başlıklarında eğitim verilmekte olup eğitim tamamlandıktan sonra sınav yapılır. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Standart İlkyardım Eğitim Sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanır.

Temel İlk Yardım Eğitimi

16 saatlik bir eğitim süresine sahip olan Temel İlk Yardım Eğitimi, daha önceden belirlenmiş konu başlıkları özelinde verilir. Eğitim sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğünce sınav yapılır. Sınavdan istenilen puanı alan katılımcılar, Temel İlk Yardım Eğitim Sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanır. Eğitimler iki gün 8+8 saat olacak şekilde uygulanır.

Koruma Uygulamaları

İlk Yardım eğitimi kapsamında yer alan ve koruma uygulamaları olarak bilinen uygulamaların her biri, hastanın bulunduğu yerdeki risklerin en aza indirilmesini hedefler. Koruma uygulamaları kapsamında hastanın oksijenini kesmemek adına hasta çevresinde insanların bulunmaması sağlanır. Bunun yanı sıra hastanın yaşam durumu kontrol edilerek gerekli adımlar atılır.

Bildirme Uygulamaları

İlkyardımın en önemli aşamaları arasında yer alan bildirme uygulamaları, hastanın sağlık durumu ile ilgili 112 Acil’in aranmasını kapsar. Bu süreçte hızlı hareket etmek, hastanın hayati riskini engellemek adına oldukça önemlidir. 112 Acil arandığında, açık adres verilmeli. Bunun yanı sıra hastanın başından geçenler oldukça hızlı ve doğru bir şekilde aktarılmalı.

Kurtarma Uygulamaları

Hastanın durumunun daha iyiye gitmesi adına yapılan uygulamaların tamamı, kurtarma uygulamaları kapsamında değerlendirilir. İlkyardım tekniklerinden uygun olanları kullanılarak hastaya acil müdahale yapılır. Bu kapsamda hastanın sağlık durumu kontrol edilerek hasta yerinden oynatılmadan müdahale gerçekleştirilir. Ayrıca hastanın bulunduğu ortamın güvenliği de sağlanır. Yapılan müdahaleler ile hastanın sağlık kurumuna nakli gerçekleşene kadar hayati tehlikeyi atlatması mümkün kılınır. Bu nedenle kurtarma aşamasında atılacak adımların doğru, profesyonel ve sistemli olması bir hayli önemli ve değerlidir.

İlk Yardım İlkeleri

İlkyardımın doğru ve sistemli bir şekilde uygulanmasını sağlayan çeşitli ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şu şekildedir:

 • Kişinin yaşamsal işlevini yitirmesini engellemek
 • Acil ve hızlı müdahalede bulunmak
 • Kişinin sağlık durumunun kötüye gitmesini önleyecek adımlar atmak
 • Elde bulunan araç-gereçleri kullanarak doğru ve sistemli bir şekilde ilkyardımda bulunmak
 • Uygulama sırasında ilaç kullanmamak

Belirtilen ilkelerin her biri, ilk yardım eğitimi için de oldukça önemlidir. Eğitim kapsamı ilkyardım ilkelerine göre belirlenmiştir. Katılımcının temel ilkyardım konusunda bilgi edinmesini sağlamak amacıyla verilen eğitim, hasta/yaralının hayati tehlikeyi atlatması adına önemlidir. Bu nedenle eğitim, sistemli ve planlı bir şekilde verilir.

İlk Yardım Eğitimi Fiyatları

İlkyardım eğitiminde fiyatlandırma, eğitimin kapsamına ve süresine göre farklılık gösterir. Temel İlkyardım Eğitimiyle Standart İlk Yardım Eğitiminin süresi ve fiyatları birbirinden farklıdır. Başarım OSGB, uzman eğitmen kadrosu ve gelişmiş teknikleri ile işletmelere ilkyardım eğitimi vermektedir. Belirlenen program dahilinde verilen eğitim, katılımcının ilkyardım konusunda teorik ve pratik bilgi edinmesini sağlar.

Çalışanlarınız için ilkyardım eğitimi almak istiyorsanız, Başarım OSGB uzmanlığından yararlanabilirsiniz. Sektörde elde ettiği deneyimleri kullanarak çalışmalarına devam eden Başarım OSGB, çok daha güvenli ve sağlıklı iş yerleri için farklı hizmet dalları üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Sertifikası

Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi birçok durumda olay yerine acil yardım ambulansının gelebilmesi saatler alabilmektedir. Bu süre acil yardıma ihtiyacı olanlar için bazen çok olabilmektedir. Sağlık görevlileri gelinceye çevredeki kişilerin doğru ilk yardım uygulamaları ile insanların hayatı kurtarılabilir. Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi amacıyla, devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır.

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 çalışan
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 çalışan olarak “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Bir kaza anında asıl görevli personel gelmeden önce yapılacak müdahale en kritik müdahaledir. Bu anda doğru yapılacak bir hamle hayatın kurtarılmasını sağlayacağı gibi yanlış yapılacak bir hareket kazaya uğramış kişinin hayatına mâl olabilir. Yapılan müdahale bilinçli yapıldığı takdirde kişinin yaşam olasılığını arttırır veya en azından durumunun kötüleşmesinin önüne geçilir. Mevcut araç gereçlerle acil bir durumda yapılan bu hareketler ilkyardım olarak adlandırılır. Tanımından da anlaşılacağı gibi eğitim alınarak yapılmış ilkyardım hayat kurtarır.

İlk Yardım Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Temelde 3 aşamada ilkyardım uygulamalarını inceleyebiliriz; Koruma, bildirme ve kurtarma. Öncelik tabii ki iş güvenliğinin de esası olan risklerin önüne geçilip gerekli önlemlerin alınmasıdır. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını engellemek veya kazanın sebebiyet vereceği başka kötü bir durumun oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kaza olur olmaz en hızlı şekilde olaya profesyonel müdahale katkısında bulunabilecek kurumlara haber verilmelidir. Türkiye’de 112 aracılığı ile bu gerekli hizmet verilmektedir. Daha sonra yaralı kişiye yapılacak müdahale ilkyardım bilgisi buluna kişi tarafından soğukkanlılıkla uygulanmalıdır.

İlk Yardım Eğitimlerinin İçerikleri

Zorunlu olarak ilk yardım sertifikası almak için gidilen kurslarda verilen eğitimler genel ilkyardım bilgileri ile başlar. Hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı öğretilir. Öncelik yaşamın devamını sağlamak olduğu için temel yaşam desteği uygulaması hakkında bilgi verilir. Kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma, sıcak çarpmaları, kırıklar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, boğulmalar, yüzde herhangi bir organa cisim kaçması, hastanın veya yaralının taşınması eğitimde verilen konulardır. İlkyardım eğitimi alan kişi teorik kısmı sindirdikten sonra uygulama eğitimine geçilir. Teorik olarak anlatılan tüm durumlar CPR mankenleri üzerinde tekrarlanır. Teorik bilgiye hâkim olmak yeterli değildir. Fiziksel müdahale yapılması gereken durumlarda hasta veya yaralıya yapılacak müdahalenin doğru şekilde, doğru yere, sakin bir şekilde yapılması gerekmektedir

İlk Yardım Yönetmeliği

Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmek üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için; 1301.TL- 3905.TLidari para cezası verilir.

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

MADDE 11 – (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.