ISG Mühendislik

ISG mühendislik, iş yerindeki risk unsurlarını analiz etmek, risk unsurlarının minimalize edilmesini sağlamak için yapılan çalışmaların tamamıdır. ISG mühendisleri aracılığıyla yapılan çalışmalar, iş yerinin çalışan ve yöneticiler için sağlıklı ve güvenli bir ortam haline gelmesine katkıda bulunmaktır. Bir iş yerinde, tehlikeye ve iş kazasına neden olabilecek pek çok durum mevcuttur.

Özellikle tehlikeli ve patlama riski bulunan malzemelerin bulunduğu üretim alanlarında, ekipmanların güvenliğinden emin olmak oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra ekipmanların ilerleyen dönemlerde tehdit oluşturmasını engellemek, çalışan sağlığı açısından değerlidir. Tehlikeli ve riskli durumları minimuma indirmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamı, iş sağlığı ve güvenliği mühendislik hizmetinin kapsamında yer alır.

Yapılan çalışmalar ile birlikte iş yerindeki potansiyel tehlikeler belirlenir. Bu kapsamda ekipman ve makine ile üretim tesisleri incelenir. Gerekli güvenlik adımları atılır. Çalışmalar neticesinde, çalışanların sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda faaliyetlerine devam etmesi sağlanır.

ISG Mühendislik Nedir?

ISG mühendislik hizmeti, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, iş yerlerinin güvenli çalışma ortamları haline dönüştürülmesini sağlamak amacıyla makine, ekipman ve üretim sahalarının kontrol edilmesi ile karakterize edilen çalışmalar bütünüdür. Özellikle üretimin yapıldığı şirketlerde, yapılan üretim göz önüne alınarak çalışanların güvenliği adına adımlar atılmaktadır.

Bu adımların tamamı, çalışanlar için risk unsuru oluşturabilecek herhangi bir unsurun riskini minimalize etmeyi hedefler. Dolayısıyla yapılacak çalışmaların tamamı, bu amaç için özel olarak belirlenir. Alanında deneyim sahibi iş güvenliği mühendisleri çalışmalarda bulunur. Bir iş yerinde gerekli ölçümler yapılır, makineler ve ekipmanlar kontrol edilir.

ISG Mühendislik Kapsamı

ISG mühendislik çalışmalarında kapsam bir hayli geniştir. Her şeyden önce planlı ve sistemli bir şekilde çalışabilmek adına atılması gereken adımlar belirlenir. Bu adımlar, iş sağlığı ve güvenliği mühendislik çalışmalarının kapsamını da belirler. ISG mühendislikte kapsamı oluşturan başlıklar genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Ortam ölçümleri
  • Toz ölçümü
  • Gürültü ölçümü
  • Titreşim ölçümü
  • Gaz ölçümü
  • Aydınlık ölçümü

Bahsi geçen hususların her biri, iş yerinde yapılması gereken ölçümlerdir. Bununla birlikte iş güvenliği mühendisinin görev ve sorumlulukları da ISG mühendisliğin kapsamını belirler. Dolayısıyla iş yeri kazalarının incelenmesi, yönetim birimleriyle güvenlik düzeltmeleri hususunda koordinasyon kurmak, çalışanlara yönelik iş güvenliği eğitimleri düzenleyip bu eğitimler sayesinde çalışanların bilgilenmesini sağlamak; ISG mühendisliğin sınırları içerisinde yer alır.

Ortam Ölçümleri

ISG Mevzuatları kapsamında gerçekleştirilen ortam ölçümleri, iş yerinin iş güvenliği açısından ölçülmesi ve gerekli analizlerin gerçekleştirilmesidir. Yapılan ölçümler ile iş yerinin tehlike oluşturan bir durum içerip içermediği belirlenir. Eğer tehlikeli bir durum mevcutsa, tehlikeyi minimalize edecek önlemler alınması oldukça önemlidir. Farklı yöntemler dahilinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri, iş yerinin genel olarak analiz edilmesi ve çalışan sağlığını gözetecek şekilde düzenlenmesi açısından önemli bir adımdır.

Toz Ölçümü

İş yerinde bulunan tozlar, çalışanların sağlığını tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra iş verimliliğini de düşüren bir unsur olan tozların, iş yerinde görüş alanını kısıtladığı da bilinmektedir. İş yerinin çok daha sağlıklı bir ortam haline gelebilmesi adına yapılan toz ölçümleri, ortamda bulunan toz miktarının belirlenmesini sağlar.

ISG mühendislik hizmetleri kapsamında yer alan toz ölçümleri, teknolojik ekipmanlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Tanecik büyüklüğü 300 mikronun altındaki katı tanecikler toz olarak sınıflandırıldığı için kullanılacak ekipmanların hassas olması oldukça önemlidir. Mineral, tahıl, metal gibi malzemelerin taşınmasıyla ya da bu tür maddelerin boşaltılması ile ortaya çıkan tozlar; solunum yolu hastalıklarına neden olabildiği için iş yerlerinde toz ölçümlerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Gürültü Ölçümü

Bir diğer hizmet adımı gürültü ölçümüdür. Bilindiği üzere iş yerinde kullanılan taşıtlar; pnömatik ve hidrolik tezgahlar, makineler; gürültüye sebep olur. Gürültü Yönetmeliği’ne göre iş yerinde çalışanların hem günlük hem de haftalık gürültü maruziyet düzeyleri ölçülmelidir. Yapılan çalışmalar neticesinde gürültü haritaları çıkartılır. Haritadaki hususlar analiz edilir ve gürültüyü minimuma indirecek çalışmalar yapılır.

Titreşim Ölçümü

Makinelerin olası arızalarının önüne geçebilmek adına titreşim ölçümleri yapılır. Titreşim ölçen cihazlar aracılığıyla yapılan ölçümler, makinelerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını tespit eder. Sağlıklı durumdaki bir makinenin titreşim kaydı referans alınır. Yapılan ölçümler, bu referans değerler ile karşılaştırılır. Yapılan karşılaşmalarda titreşim farklılıkları tespit edilerek makinenin durumu belirlenir. Herhangi bir arıza durumunda, makine onarımı gerçekleştirilir.

Gaz Ölçümü

İş yerinde üretim süreci esnasında gazların ortamda yayıldığı bilinmektedir. Bu tür durumlarda çeşitli meslek hastalıkları ortaya çıkabilir. İş yerinde sistematik bir şekilde havalandırma yapmak, ortamdaki gazın dağılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda, iş yerindeki gaz belirli aralıklarla izlenmeli ve riskleri önleyici çalışmalar yapılmalıdır.

Aydınlık Ölçümü

Aydınlık ölçümü, ISG mühendislik kapsamındaki çalışmalardan bir tanesidir. Aydınlatma sistemi, çalışanların göz sağlığını koruyabilmek için önemlidir. Bu nedenle iş ortamında aydınlık gereksinimlerinin karşılanabilmesi adına gerekli adımlar atılır. Yapılan işin nitelikleri, iş yerinin özellikleri başta olmak üzere birçok husus; iş yerinde gerekli olan aydınlık seviyesinin belirlenmesine olanak tanır.

ISG Mühendis Görev ve Sorumlulukları

ISG mühendislik çalışmalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ISG mühendislerinin bilgi ve tecrübelerine ihtiyaç duyulur. ISG mühendislerinin görev ve sorumluluklarına dahil olan konulardan bazıları şu şekildedir:

  • Ekipman ve depolama tesislerini denetlemek
  • İş yeri kazalarını analiz etmek, kazalara neden olan hususları belirlemek
  • Çalışanlara yönelik iş güvenliği eğitimlerini sistematik bir şekilde düzenlemek
  • Ekipmanları düzenli olarak incelemek ve olası arızaların önüne geçmek

Uzun yıllar sektörde kendisine yer bulan Başarım OSGB, ISG mühendislik hizmetleriyle sizlere ve çalışanlarınıza güvenli bir ortam vadediyor. Sizler de uzman desteği alabilir, iş yerinizin sağlıklı ve güvenli alanlara dönüşmesini sağlayabilir ve iş verimliliğinizi arttırma şansı elde edebilirsiniz.