ISG Danışmanlık

ISG danışmanlık; iş yerlerinin çalışanlar için risk oluşturmasını engelleyecek şekilde düzenlenmesini kapsayan çalışmaların tamamı için verilen danışmanlık hizmetidir. Özellikle son dönemlerde önemli bir konu haline gelen iş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların güvenliği ve sağlığını ön planda tutan çalışmalardır. Bu tür çalışmalar hem çalışanların güvenli bir ortamda bulunmasını sağlar hem de iş verimliliğinin artmasına destek olur.

Bir iş yerinin çalışanlar için risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek için gerekli ortam ölçümleri yapılmalıdır. ISG danışmanlık, tam da bu hususu kapsayacak bir hizmet içeriğine sahiptir. Yapılan çalışmalar ile birlikte bir iş yerindeki ekipmanlar denetlenir, çalışma ortamında toz ölçümleri yapılır, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulur, kurulun iç yönetmeliği hazırlanır, yönetici ve çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilir.

Hizmet kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sertifika almış A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları çalışmalarda bulunur. Yapılan çalışmalar, iş yerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliğini oluşturma ve bu durumun sürekliliğini korumayı hedefler.

ISG Danışmanlık Nedir?

ISG danışmanlık, bir iş yerinde yapılan çalışmalar sırasında çalışanların risk unsurlarını minimalize etmek adına atılan adımların tamamıdır. İş yerinde ortaya çıkabilecek iş kazaları, çalışma sırasında meydana gelebilecek tehlike ve zararlar hem çalışanların sağlığını hem de iş verimliliğini olumsuz etkiler. Dolayısıyla bir şirket için iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetleri oldukça önemlidir. İş güvenliği danışmanlık hizmetleri ile birlikte iş yerinde iş güvenliğine uygun adımlar atılıp atılmadığı denetlenir. Ayrıca olası problemlerin önüne geçilir.

ISG Danışmanlığın Amacı

İş güvenliği danışmanlık hizmetinin temel amacı; bir iş yerinin çalışanlar ve yöneticiler için risksiz bir ortam haline gelmesini sağlamak, oluşabilecek tehlike ve sorunların önüne geçebilmek, yönetici ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini mümkün kılmaktır. Ayrıca iş verimliliğinin, oluşabilecek tehlikeler nedeniyle azalmasını önlemek, ISG danışmanlığının amaçları arasında yer alır.

ISG Danışmanlığın Önemi

Bir şirkette, çalışma koşulları nedeniyle oluşabilecek tehlike ve sorunlar, işveren açısından olumsuz durumlar arasında yer alır. Öncelikli olarak çalışanların sağlığı tehdit altında demektir. Bunun yanı sıra iş verimliliği de çeşitli dönemlerde düşebilir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için ISG danışmanlık hizmeti verilir.

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmeti, kurum ve şirketlerde olumsuz durumların önüne geçmeyi hatta ileride oluşabilecek tehlikeyi engellemeyi olanaklı kılar. Ayrıca çalışan bağlılığını arttırır, iş verimliliğinin artış göstermesini sağlar. Bu gibi hususların her biri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin talep görmesinin temel nedenleri arasında yer alır.

ISG Danışmanlık Hizmet Kapsamı

A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarınca gerçekleştirilen danışmanlık hizmetinin kapsamı oldukça geniştir. ISG danışmanlık kapsamına giren konuları genel hatlarıyla şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

  • İş yerlerinde görev alacak personellerin görevlendirilmesi
  • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği bakımından uygun olup olmadığının belirlenmesi
  • Acil durumda kullanılacak eylem planlarının hazırlanması
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin usulüne uygun olarak hazırlanması
  • Çalışan ve yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime tabi tutulması

Personel Görevlendirmesi

ISG danışmanlık hizmetlerinin kapsamına giren konulardan ilki, iş yerlerinde çalışacak personellerin görevlendirilmesidir. Bir iş yerinde risklerin minimalize edilerek çalışanların sağlığını gözetebilmek için çeşitli personellerin iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda; işyeri hekimi, iş güvenliği teknik elemanı, iş güvenliği mühendisi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapılır.

İşyerlerinin Denetlenmesi

İş güvenliği ve sağlığı danışmanlık çalışmalarının en önemli aşaması, iş yerlerinin denetlenmesidir. Yapılan denetleme ile birlikte iş yerinin, iş sağlığı ve güvenliği bakımından uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bunun yanı sıra risk analizleri yapılır. Ayrıca iş kazaları araştırılarak meydana gelen kazaların önlenmesi adına birtakım adımlar atılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması

Danışmanlık kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulur. Kurulların amacı, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ne ölçüde yapıldığını belirlemektir. Bunun yanı sıra ne tür çalışmalar yapılması gerektiği de kurul toplantılarında belirlenir. ISG danışmanlık kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım, üst ve orta düzey yöneticiler için durum değerlendirmesinin yapılması, çalışmaların yönetim sürecine göre yapılması gibi çalışmalar da yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliğinin Hazırlanması

Dokümantasyon ve analiz çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmelikleri hazırlanır. Bunun yanı sıra mevcut talimatlarda güncellemeler yapılır. Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenir. Kaza istatistikleri var olan veriler neticesinde oluşturulur. İş yerinde kullanılması gereken koruyucu donanımlarla ilgili tespit çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu adımların tamamı, dokümantasyon ve analiz çalışmalarının kapsamında yer alır.

Yönetici ve Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

ISG danışmanlık çalışmalarının en önemli basamaklarından bir diğeri, yönetici ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesidir. Bu kapsamda, yönetici ve çalışanları kapsayan eğitim programları düzenlenir. Öte yandan oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilir. Yangın eğitimi ve yangın tatbikatı yapılır. Uzaktan eğitim programları gerçekleştirilerek çalışanların gerekli eğitimleri alması sağlanır.

Bunların yanı sıra, acil bir durumda yapılması gerekenleri içeren acil durum planları da iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetinin kapsamında yer alır. Acil durum ekipleri oluşturulur, acil durum ekiplerinin gerekli eğitimleri alması sağlanır, acil durum planları hazırlanır. Bu hususların her biri, iş sağlığı ve güvenliği adına oldukça önemlidir.

Alanında uzman ekibi ile ISG danışmanlık eğitimi vermekte olan Başarım OSGB, sizi ve çalışanlarınızı düşünür. Çalışanların güvenliği, sağlığını önceleyen Başarım OSGB, çalışmalarına titiz ve profesyonel bir şekilde devam etmektedir. Başarım OSGB İş Güvenliği ve Sağlığı Danışmanlık hizmetinden çok özel fiyatlarla yararlanabilirsiniz.